Układanie kostki brukowej na zaprawie

 

Zastosowanie metody układania kostki na zaprawie:

Metoda układania kostki brukowej na zaprawie wskazana jest dla tarasów, placów wokół domów i basenów, dojazdów do garaży, czyli wszędzie tam gdzie będą występować obciążenia samochodami osobowymi. Posiadają także zastosowanie w realizacjach wewnętrznych.

Etapy procesu układania:

  1. Podbudowę należy wykonać przez zagęszczenie płytą wibrującą około 100-150 mm warstwy chudego betonu lub gruzu betonowego, klińca, żużla wraz ze stabilizacją z betonu chudego lub zaprawy, co pozwoli zaoszczędzić na betonie. Rzecz w tym, że podbudowa powinna zapewnić sztywność, stabilność podłoża ze względu na działanie obciążeń i mrozu. Podłoże posadzek wewnętrznych oraz balkonów stanowi odpowiednia wylewka lub zbrojona płyta betonowa.
  2. Zaprawę cementową (1 cz. cementu i około 5 cz. piasku) rozprowadzić na całej powierzchni lub nanieść punktowo (przynajmniej 5 punktów pod każdą płytę – na naroża oraz na środek).
  3. Na tym etapie można już nakładać płyty i ostukiwać młotkiem gumowym. Zaprawa powinna rozprowadzić się pod całą powierzchnię płyt. Należy układać płyty z fugą o szerokości 4-10 mm. W czasie układania ważne jest, aby wykorzystać poziomicę    i sznurek. Istnieje także możliwość w wypadku ułożeń wewnętrznych lub na wylanej płycie betonowej, aby użyć zaprawy klejowej, którą nakłada się pacą zębatą. Po ułożeniu nie chodzić przez 1 do 2 dni. Płyty powinno się docinać pilarką do betonu lub przecinakiem. Po przecięciu proste krawędzie trzeba opiłować , aby wyglądały podobnie jak pozostałe.
  4. Ostatni etap to wypełnienie fug odpowiednią zaprawą do fug.

Maszynowe układanie kostki brukowej

Układanie kostki brukowej z wykorzystaniem maszyn służy do zagospodarowania powierzchni takich jak: parkingi, place manewrowe, wjazdy, drogi, posesje prywatne czy drogi, w tym drogi dojazdowe. Polega to na układaniu nawierzchni, łącznie z wykonaniem podsypki pod nią w sposób mechaniczny. Jest to na pewno dużo wygodniejsza, skuteczniejsza i szybsza forma przeprowadzenia położenia nawierzchni niż zrobienie tego manualnie. Za pomocą maszyny średnio można położyć około od 500 do 1000m2 kostki brukowej dziennie.

Teren pod ułożenie kostki brukowej musi być odpowiednio przygotowany – wyrównany i utwardzony. Sama kostka brukowa natomiast, musi być czysta, a szczeliny pomiędzy nimi spoinowane. Wszystko w tym celu, aby bruk zachował swój jak najlepszy stan przez długi okres czasu.

Sam proces ułożenia kostki brukowej przez maszynę jest bardzo prosty. Na nawierzchnię pod jej położenie najpierw za pomocą wywrotki kładziona jest warstwa podsypki. Następnie za pomocą innej maszyny powierzchnia terenu jest wyrównywana i wygładzana. Jest to wykonywane w celu lepszego przytwierdzenia bruku. W końcu z wykorzystaniem układarki do bruku jest kładziona na podłoże warstwa kostki. Otóż układarka posiada specjalny „chwytak”, którym steruje człowiek -operator. Przenosi za jego pomocą z palety sześcianowe fragmenty bruku i umieszcza je na przygotowanym podłożu. Ostatecznie nawierzchnia wykonana z kostki, jest utwardzana i czyszczona za pomocą specjalnej maszyny – zamiatarki.

Ochrona kostki brukowej

Istotnym elementem w jakości produktu, jakim jest kostka brukowa to nie tylko jej piękny wygląd w momencie ułożenia. Ważne jest to, aby zachowała się w jak najlepszym stanie w późniejszym okresie użytkowania. Mają na to wpływ przede wszystkim panujące zewnętrzne warunki atmosferyczne (opady, zmiany temperatury); biologiczne (np.mchy,porosty); czy plamy i zabrudzenia ( powstałe np. z produktów spożywczych, błota, oleju itp.). Stąd naukowcy, dążąc o uzyskania jak najlepszego materiału, prowadzą badania próbek wyrobów z każdej partii produkcyjnej. Zazwyczaj taki proces prowadzony jest w doskonale wyposażonym laboratorium zakładowym. Pozwala to sprostać wymaganiom obowiązujących polskich i europejskich norm, co z kolei zapewnia właśnie trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. W związku z unijnymi standardami produkcja kostki, musi odbywać się w sposób jak najmniej oddziałujący na środowisku naturalnym.

Innowacyjnym rozwiązaniem w technologii produkcji kostki brukowej, jest wykorzystanie sytemu Hydrostop, który uodparnia nawierzchnię i chroni ją przed zniszczeniem w trakcie eksploatacji. Polega on na tym, że w trakcie wyrobu kostki stosuje się dodatki hudrofobizujące mieszankę betonową, zmniejszając ich nasiąkliwość. Dzięki temu utrzymanie czystości nawierzchni jest łatwe i ma skutek długotrwały. Zapewnia to atrakcyjny wygląd nie tylko samej powierzchni, ale całemu jej otoczeniu panującemu wokół. Najważniejsze jest to, że kiedy już powstaną zabrudzenia są możliwe do usunięcia wodą oraz uniwersalnymi środkami czystości. Stąd zaoszczędzimy swój czas i pieniądze. Wybierając wzór kostki brukowej, nie zapominajmy o jej parametrach technicznych, jak została wykonana i jak współpracuje z panującym otoczeniem. Najważniejsze jest to, aby produkt służył nam przez długie lata i był prosty oraz komfortowy w użytkowaniu. Warto wybierać kostkę, którą wykonano z użyciem technologii Hydrostop.

Nowe trendy w projektowaniu kostki brukowej

Niezaprzeczalnym faktem jest iż geometria i sztuka proporcji odnotowują cykliczne powroty w architekturze, wzornictwie oraz aranżacji ogrodów. Obecnie dużo większym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju wariacje form i kształtów niż zrównoważone zestawienia. Inspiracją dla projektantów kostki brukowej są abstrakcyjne lecz harmonijne wzory, często stworzone z matematyczną precyzją za pomocą prostych oraz odpowiednio ze sobą złączonych krzywych Béziera. Powstaje pytanie co takiego ma w sobie ten styl projektowania kostki brukowej, że stale zyskuje na atrakcyjności? Cóż… Kielce to różnorodne powierzchnie a wspomniane rozłożenie bruku nadaje się idealnie zarówno do nowoczesnych jak i do klasycznych form architektury. Niezależnie który styl lubisz, takie układanie kostki brukowej, wygląda inspirująco w każdej przestrzeni.

Styl ten odpowiednio zaprojektowany kolorystycznie urzeka swoim ciepłem i dostojnym charakterem. Jego faktura oraz delikatne nierówności nawierzchni połączone z delikatnie łamanymi krawędziami nadają kostce brukowej indywidualne oblicze. Stonowana kolorystyka pozwala na tworzenie niepowtarzalnych harmonijnych zestawień zachęcających do refleksji i odpoczynku. Estetyka i odpowiednie parametry techniczne kostki brukowej sprawiają że nadaje się ona do różnego rodzaju powierzchni, podjazdów, tarasów, chodników i alejek.

WŁAŚCIWA PODBUDOWA.

Prawidłowo ułożona kostka brukowa ma elastycznie powiązane ze sobą fugi. Obciążenia powodowane ruchem kołowym są dzięki temu płasko przenoszone na płaszczyznę podłoża. W związku z tym znana jest dobrze powszechnie znana reguła: Położona kostka może być równie dobra jak podłoże, na którym się znajduje, ponieważ jeśli warstwa nośna zawiedzie, będzie to miało wpływ na powierzchnię, którą tworzy ułożona już kostka brukowa.

Dzięki elastycznym wiązaniom zapobiegniemy uszkodzeniom na powierzchni, ale występujące zniekształcenia podłoża mogą mieć wpływ na zdeformowanie powierzchni kostki brukowej. Podbudowa jest tzw. mrozoodporną warstwą, którą nakłada się na wcześniej zagęszczone podłoże. Grubość takiej podbudowy jest zależna od rodzaju podkładu, lecz najważniejsze jest uwzględnienie natężenia ruchu kołowego. Dla pieszych i prywatnych posesji zazwyczaj wystarczy grubość ca. 20 cm, a dla większych obciążeń zwykle używa się grubości ok. 30-40 cm. Trzeba wykorzystać materiał mrozoodporny o uziarnieniu fi 40 mm (np. żwiru, tłucznia, itp.) Taki materiał jest na całej grubości wstępnie ubity i zagęszczony na końcu. Jeżeli podbudową jest beton, asfalt, itp. należy stosować wyłącznie piaskową lub żwirową posypkę o grubości 3-5 cm.

JAK WIBROWAĆ POWIERZCHNIĘ KOSTKI

Procesowi wibrowania poddawana może być wyłącznie kostka sucha. Przed rozpoczęciem wibrowania należy precyzyjnie wypełnić fugi drobnymi ziarnami piasku, a powierzchnię bruku porządnie oczyścić. Następnym krokiem jest zwibrowanie przy użyciu wibratora wyposażonego w gumową podkładkę, dopóty, dopóki nie uzyskamy jednolitego poziomu powierzchni. W przypadku, gdy nie przewidujemy użycia ograniczeń bocznych, przed rozpoczęciem wibrowania należy wykonać zabezpieczenia boczne, chroniące przed przesuwaniem się kostki brukowej. Po wykonaniu wibrowania powierzchni możliwa jest konieczność ponownego uzupełnienia piasku w fugach lub ich zamulenie.

KOSTKA – UKŁADANIE

Zanim rozpoczniemy układanie kostki brukowej należy dobrze sprawdzić zawartość dostarczonego produktu, czy jest on zgodny z zamówieniem i czy nie powstały ewentualne uszkodzenia podczas jego transportu. Układanie kostki Kielce należy rozpocząć od miejsca, w którym kostka jest już ułożona. Dzięki temu unikniemy zdeptania przygotowanego podłoża. Chcąc uniknąć nieznacznych różnic kolorystycznych (wynikają one ze zmienności barwy surowców), które są widoczne na większych powierzchniach, podczas układania należy pobierać kostkę naprzemiennie przynajmniej z trzech palet. Kostkę produkuje się z naturalnych surowców, więc można w niej zaobserwować takie same zmiany odcieni kolorów.
PAMIĘTAJ: Użycie progów dystansowych na bocznych powierzchniach kostki nie gwarantują utrzymania wymaganych odstępów fugowych. Układając kolejne rzędy należy pamiętać o ich kontrolowaniu przy pomocy sznura lub łaty, a ewentualne odchylenia należy poddawać korekcji.

PODŁOŻE – PRZYGOTOWANIE

Zagęszczona podbudowę zasypuje się piaskiem, najlepiej żwirem o ziarnach 5-7 mm (7 mm największe). Zagęszczone podłoże kostki ma grubość 3-5 cm. Należy je tak wyrównać używając do tego listwy niwelującej, by kostka przed momentem zawibrowania znajdowała się o 1 cm wyżej od pożądanego poziomu. Następnym krokiem jest zagęszczenie podłoża poprzez zawibrowanie ułożonej już kostki. Daje to możliwość zniwelowania tolerancji wysokości kostki. Przed ułożeniem kostki podłoże należy odpowiednio wyrównać i poddać plantowaniu.